Edw. Ruud`s 24.04.2020

Her blir programmet for dagens sangtime lagt inn etter at Ola Thune har dette klart for offentligheten.