Historie

”Søndag 23.oktober 1904 er stiftelsesdagen for Mysen kristelige Mannskor. Det ble en merkedag for stifterne, så vel som for folk flest i hele et sydlige Norge, da et kraftig jordskjelv skaket opp menneskene. Ja, en kan si at Mysen kristelige Mannskor ble ”rystet” sammen den formiddagen mellom klokken 11 og 12.
Det var hos smørmester M. Samuelsen en del sangerinteresserte hadde satt hverandre stevne. Han var ansatt ved smørfabrikken ”Hygea” og hadde sin bolig i ”Slottet” som ligger på fjellknausen vis a vis Mysen jernbanestasjon. Man kan vel i den forbindelse også si at Mysen Mannskor har bygget på klippen og vil bestå.
Smørmester Samuelsen ble korets første formann, og lærer ved Tenor skole, herr Martin Sandem dets første dirigent.
Vi vil i dette forord gjerne nevne navnene på de herrer som er årsaken til at vi i dag har Mysen Mannskor
1.tenor: Vognvisitør Thøger Kristiansen, typograf A.Eidsvoll, maler Anton Kristiansen og Jonas Samuelsen.
2. tenor: Urmaker O.Svenneby, baker Joh. Holte, gårdbruker Joh. Iversen og kjøpmann H.G.Andresen.
1.bass: Skomaker Joh.Petter Grefslie, kjøpmann Johan Andersen, gårdbruker Svend Iversen, baker Carl H.Andresen og handelsbetjent G.Kokkim
2.bass: Formann Johs. Pettersen, Chr. Gunneng, snekker Emil Opsahl, fyrbøter Rudolf Haugen og smørmester M.Samuelsen.
Vi som i dag er aktive og passive medlemmer i Mysen Mannskor vil med oppriktig glede og inderlighet minnes disse herrer i takknemmelighet for den sangerarv vi har fått være med å dele.”

Mysen kristelige mannskor skiftet navn til Mysen Mannskor i 1909.
I 1959 startet Mannskoret et guttekor for å sikre rekrutteringa. Dessverre lykkest ikke dette og Guttekoret ble innstilt allerede etter det første året.

Fra arkivet har vi hentet fram følgende milepeler fra korets drift.
Allerede 17.mai 1905 kunne koret være med å bidra til å høyne feststemningen på nasjonaldagen. Vinteren 1906 kunne koret holde sin første konsert i Mysen kirke og med et fullt hus av lydhøre publikummer viste Mysens befolkning at de satte pris på korets arbeid.  Sommeren 1907 deltok korets i sitt første sangerstevne i Fredrikshald. Samme høst ble også koret opptatt som medlem i Smaalenenes Sangerforbund. Perioden 1909 til 1919 var en turbulent tid og koret hadde nedturer på grunn av manglende stabilitet og dirigenter.
Første sangerferd til Sverige ga varige og gode minner i 1920. Vinteren 1921 var Mysen Mannskor med og startet Mysen Konsertforening. De deltok senere i alle konserter denne foreningen holdt. I perioden fram til 1924 voks det fram et nytt Mysen Mannskor rent musikals og medlemstallet økte fra 28 til 40 medlemmer.
I anledning 20-års jubileet fikk koret av sin dirigent sitt motto: ” Ungdoms styrke, manndoms makt, liv og skjønnhet i toner lagt ”. Konserten ved 20 års jubileet ble ifølge historien, høydepunktet i Mysen Mannskors 20-årige historie. 17.mai 1925 ble korets første fane innviet. Pinseturene som det etter hvert ble mange av, var høydepunktet i semestret og turen til Rjukan i 1925 ble det snakket om den dag i dag står det å lese i jubileumheftet fra 1964.  Ved jubileumsfeiringen i 1929 ble det holdt konsert i Arbeidersamfundet med assistanse av operasanger Sigurd Hoff. Dette året ble Sangerlaget Brage stiftet og Mannskoret var med. De øvrige var Halden Sangforening, Mannskoret ”Nor” og Fredrikstad Mannskor. Mannskoret hadde en god periode i 1932 det ble da arrangert konserter, pinsetur til Kragerø, skirenn og ”Brages” stevne. Ordenskapitlet ble vedtatt opprettet i 1933 og 30 års jubileet feiret 7.oktober 1934. I årene frem til 1940 er koret, ifølge våre protokoller, preget av en stø og god tilværelse. En konset 24.mai 1936 med operasanger Theodor Andresen som gjest var en stor opplevelse. Fra 1940 var det en stille periode men dette snudde seg i løpet av kort tid og koret kom opp i 52 medlemmer. Menneskenes trang til å være sammen var nok drivkraften. Grunnet passtvang og restriksjoner ble arbeidet konsentrert innen distriktet og Mannskoret meldte seg ut av Brage og inn i Indre Østfold Sangerlag i 1942. 7.oktober 1944 feiret koret 40- års virke med konsert i Arbeidersamfunnet. Halvparten av korets medlemmer var med i hjemmestyrkene slik at korets deltakelse ved fredsfeiringen ble redusert, men koret var med i en konsert for russiske krigsfanger i leiren opå Momarken i 1945. Pinseturer, fester og julebord var de mest avholdte aktiviteter i etterkrigstiden ved siden av sangøvelsene og konsertene. Rakfisk og Lillehammerskinka gjorde også sitt og vi finner følgende utsagn i beretningen fra denne tiden : ” Det ser ut som Mysen Mannskor har nøkkelen til hemmeligheten om hvordan livet skal leves”.  I tiden omkring 50-års jubileet later det til at koret har vært i særdeles god form, både jubileumskonserten i 1954, kirkekonserter og opptreden i kringkastingen i 1955 bærer bud om dette. 50-års jubileet ble feiret på Bondelagets folkehøgskole med etterfølgende fest 13.nov 1954. Operasanger Bjarne Buntz var gjestesanger. Det var mange taler, sang og god stemning ved bordet hvor gjestene var benket til kl ½ 1.  Fra denne tiden stammer tradisjon med at koret synger på kommunens aldersinstitusjoner. I begynnelsen også på fengslet. I 1958 ble det dannet et guttekor under Mannskorets regi. Guttekorets aktive periode ble svært kort og Guttekoret er ikke forsøkt aktivisert senere. Konserten ved Mannskorets 60 års-jubile var ifølge avisen av ”meget god lokal kvalitet” . Musikerne Aage Wallin og Johan Øian var også på sitt aller beste ifølge samme kilde.
31.oktober 1971 ble korets hytte ”Arnbjørnrud” offesielt åpnet. Dugnaden i forbindelse med byggingen skapte et spesielt godt samhold og entusiasme blant korets medlemmer.
Mysen Mannskor innbød til musikalsk underholdning på Valdisholm våren 1973. Dette ble en hyggeaften av de skjeldne med korsang, musikk og allsang. ” Syng med Mysen Mannskor” har vært gjenntatt flere ganger etter denne tid. Inger Johanne Vonen på piano og dirigent Peder Nes på fiolin bør også nevnes. De opptrådte med mange konserter også senere. Operasanger Olav Eriksen og organist og høgskolelektor ved Musikkhøgskolen i Oslo assisterte ved Mannskorets jubileumskonsert i 1974. Et vanlig sangerår ble i perioden framover preget av vårkonsert, turer deltakelse på Momarkedet, syng med oss kvelder og julekonsert i lag med Mysen Damekor. Mysen Damekor har i alle år og ved alle gitte anledniger støttet og stimulert ”storebror” Mysen Mannskor. Korets 75 år ble feiret med konsert hvor operasanger Olav Eriksen sang, akkompagnert av Inger Johanne Vonen på piano.
Koret markerte at det var 60 år siden den første utenlandsturen med en konsert i Töcksmarks kirke 16.mars 1980.  16.mai 1981 deltok Mannskoret ved en konsert i Eidsberg kirke sammen med  ”Odd Fellow Damkør” fra kommunens vennskapsby Nässjö. Dette samarbeidet som kom til å vare fram til………… ga flere gjenvisitter og anledninger til sangerglede ved mange konserter både i Nässjö  og her i Eidsberg. Det er innspilt kassetter og vide fra en del av konsertene. I 1983 var Mannskoret igjen på Rjukan. For anledningen møtte vi to damekor og og turen ble meget vellykked med konsert og festlig samvær. Olav Eriksen var også solist ved 80 årsjubileet. I denne anledning foreligger det et takkebrev fra en av korets første æresmedlemmer som blant annet skrev. ” Det ble for meg personlig en høitidsdag da Eidsbergs kirkeklokker kalte sammen bygda for å feire Mysen Mannskors 80 års dag.  I 1988 opptrådte Mannskoret ved Markerdagene i Ørje sammen med Erik Bye.  Skal en tro Indre’s journalist var julekonserten i 1988 en ” Fantastisk musikkopplevelse i Mysen kirke. Sammen med Mysen Damekor fremførte vi ”Gled deg du jord” og ”Deilig er jorden” med en aldeles himmelsk klang ifølge journalisten som hadde vanske med å finne ord for sine inntrykk. I mars 1990 markerte koret 85 års dagen med kirkekonsert i Eidsberg kirke. Etter felleskonserten med Odd Fellows Damkör våren 1991 dristet referenten seg til å spørre om ikke Mannskoret representerer noe av det beste vi har å vise til i distriktets sangkretser.  Potetbua på Momarkedet gir nå store bidrag til korets drift. I 1991 ble det solgt bakte poteter for 13000 på en dag. Senere er denne omsetningen doblet. I 1992 var koret igjen til Nässjö og fikk rosende ord for sin opptreden. Svensk-norsk jubelkonsert drog fullt hus i Nässjö står det å lese i avisen etterpå.  I 1993 fikk vi en god gammeldags vinter med snø og mange besøkende på Arnbjørnrud. Det er hyggelig at Mannskorets hytte også er et verdifullt bidrag til kommunens kulturliv på dette området. Mannskoret deltok også i lag med Askim Mannskor på deres 75 års jubile før jul i1993. Mysen Mannskor feiret 90 år med konsert og fest. Mysen Damekor og Eidsberg Bygdekor deltok i både konsert og fest.I denne forbindelse hadde koret også en tur til Øyang høyfjellshotell som ble meget vellykked. 29.okt ble jubileums-konserten arrangert i Festiviteten. Foruten Mannskoret deltok Odd Fellow Damkör og solist Truls A.Jamt. Askim Janitsar-orkester m/rytmegruppe. Ved klaveret Else Rita Thorsen og Arne Solhaug. Mysen Damekor og Mannskoret hadde nok en vellykket konsert sammen på Bondelagets folkehøgskole denne høsten. Våren 1996 hadde Mannskoret våravslutning på Arnbjørnrud. Dette falt så heldig ut at koret har fortsetter med denne våravslutningen. Høsten 1996 hadde koret helgetur til Bolkesjø. Våren 1997 var det atter en vellykked tur til Nässjö. I 1998 var 8 medlemmer fra Mannskoret med i et for anledningen sammensatt Mannskor fra Østfold, på sangerferd til USA. Våren 2000 arrangerte Mannskoret ” Internasjonal sangerfest i Festiviteten. Mysen Damekor og Urbandet, et blandet kor fra Arjäng var med. Senere ble samme konsert også arrangert i Arjäng.  Fra 1998 har Mannskoret igjen vært medlem i et sangerlag. Indre Østfold Sangerlag arrangerer sangerstevne hvert år og ved sangerstevne i Trøgstad i 2001 fikk en rekke av Mannskorets medlemmer medalje for lang og tro tjeneste i korsamenheng.

Mysen Mannskor har deltatt i utallige konserter, sangerstevner og andre tilstelninger i samarbeidet med andre utøvere av sang og musikk. Ovenstående er et kort utdrag fra denne virksomheten og må bedømmes ut fra dette. En fyldigere beretning kan bli trykt senere.
For Mysen Mannskor er det sangen og sangergleden som alltid kommer i første rekke. I sorg og glede bruker vi sangen som uttrykk for våre følelser.

Ordenskapitlet

På generalforsamlingen i 1932 fremkom Hans R.Diskerud med forslag om å stifte et ordenskapitel i Mysen Mannskor. Ordenskapitlet ” Den Gylne Harpe”  som har til formål å belønne arbeider og fortjenester for mannskorets fremgang og trivsel, ble opprettet på ekstraordinær generalforsamling 5. januar 1933.Ved jubileumsmiddagen 7.oktober 1934 ble de første sangerne dekorert.
Korets første fane ble innviet 17.mai 1925. Korets motto ble skapt i denne tiden: ” Ungdoms styrke, manndoms makt – liv og skjønnhet i toner lagt ”
Ny fane, den gamle var vel utslitt, ble gitt til koret av de passive medlemmene og tatt i bruk 17.mai 1966.
Den kostet ifølge arkivert regning kr 3500. Mannskoret er takknemlig for å ha gode venner og vi retter en spesiell takk til alle passive og andre som har støttet koret og møtt opp ved konserter og hyggelige anledninger gjennom 100 år.

Æresmedlemmer

Æresmedlemskap henger høyt i Mysen Mannskor. Kansje skyldes det Ordenskapitlet som fanger opp de fleste utmerkelser. Noen er likevel funnet verdige til æresmedlemskap og disse er:  Johannes Grefslie, Harald Østby, Einar Hagen, Hans R.Diskerud, Oddvar Smådal, Rolf Jensegg, Trygve Dahlstrøm,  Arne Gundersen, Lars Hagen, Jan Grefslie, Terje Langnes og Øivind Svendsby