Hytta vår

Hei !

Hytta vår, – Arnbjørnrud er nå leid ut til DNT på en 40 – års kontrakt.          DNT skal nå sette istand hytta som en vanlig ubemannet DNT-hytte, – og vil stå ferdig til bruk på høsten 2019. Hytta kostes på ganske mye, –     og summen 3  –  500.000 kr. er nevnt i denne forbindelse, –  kommer helt an på hvor mye som kan gjøres på dugnad, – og hvilken pris de må gi for materialer og utstyr til hytta. Foreløpig har de fått gode tilbud fra lokale leverandører, – slik at prisen på å sette i stand hytta for allment bruk kanskje ikke behøver å bli så dyrt. Alle utgifter som påkommer i denne leietiden blir betalt av DNT, – og Mysen Mannskor slipper dermed denne utgiftsposten  framover

Grunnen for denne drastiske endringen fra Mysen Mannskors side, – er at det stadig blir en eldre og eldre garde av sangere i koret, – og flere av våre medlemmer tar seg ikke lenger inn til Arnbjørnrud, – og hvis vi skulle ha stått for driften og renoveringen av hytta alene, – så hadde dette kun vært en jobb for et mindretall i koret, – i tillegg til at vi ikke hadde hatt økonomi til dette prosjektet. Tror derfor at vi har valgt en riktig løsning og partner.

Bli en av Arnbjørnruds venner på Facebook

Fremdriftsplan for Arnbjørnrud

DNT Indre Østfold

Bilder fra nyåpningen av hytta

Her er det litt historikk omkring vår mannskorhytte, – ARNBJØRNRUD

Arnbjørnrud, – hytta vår som ligger midt i hjertet av vakre Trømborgfjella ble ferdig bygget / ferdigstillet i 1972, og eies og drives av koret. I helger med brukbart skiføre var hytta åpen for turfolk, og inntekten fra salg av mat og drikke gikk  til kordriften. Det er dessverre ikke slik det en gang var,- med mye folk i «Fjella», slik at inntektene som gikk til kordrift og vedlikehold av hytta har falt bort.  Navnet Arnbjørnrud har hytta fått som minne etter Arnbjørn Mysen, som døde i sin beste ungdom i 1928.  Han var en ivrig og avholdt sanger og fikk ved sin far ordfører Mysen, – gitt koret tomta som hytta i dag står på.

Når det var skiføre hadde vi som regel Søndagsåpent for turgåere som kunne få en rast og vaffel / kaffe.

Sangen om Trømborgfjella Bare tekst