Hytta vår – ARNBJØRNRUD

Sangen om Trømborgfjella

Hytta vår,- ARNBJØRNRUD er leid ut til DNT på en 40-års avtale i fra 2018.

DNT satte istand hytta til en vanlig ubemannet DNT-hytte, – og stod ferdig til bruk på høsten 2019. Alle utgifter som kommer i denne leietiden blir betalt av DNT, – og Mysen Mannskor slipper dermed denne utgiftsposten  framover.

Grunnen til denne drastiske endringen fra Mysen Mannskors side, – er at det stadig blir en eldre og eldre garde av sangere i koret, – og flere av våre medlemmer tar seg ikke lenger inn til Arnbjørnrud, – og hvis vi skulle ha stått for driften og renoveringen av hytta alene, – så hadde dette kun vært en jobb for et mindretall i koret, – i tillegg til at vi ikke hadde hatt økonomi til dette prosjektet. Tror derfor at vi har valgt en riktig løsning og partner.