Styret

Ved henvendelse til oss på mail, –
så er det veldig greit at du bruker:

.

Leder: Øivind Svendsby
Tlf: 48 84 50 00
 
 
 
 
Nestleder Kåre Osvald Lund
Tlf: 92176104
 
 
 
 

 
Kasserer: Arild Johansen
Tlf: 48671827
 
 
 
 

Sekretær: Leif Hansen 
Tlf: 48 15 55 58
 
 
 

Styremedlem Olov Klasson
Tlf: 48046943
 
 
 
 

 

 
 
 
1. Varamedlem: Terje Gangnes
Tlf: 99 00 73 23
 
 
 
2.  Varamedlem: Valter Bakkene
 Tlf: 91809426
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirigent: Jan Sverre Stensrud
Tlf: 41 65 05 65