Vår Dirigent

 

Jan-Sverre Stensrud har vært dirigent for Mysen Mannskor siden 2007. Et kor er aldri bedre enn det dirigenten gjør det til.  Derfor er vi glade for å ha en så faglig dyktig dirigent som Jan-Sverre til å lede koret på øvelser og under opptredener.

Jan Sverre har her nettopp mottatt årets kulturpris 31/12 – 2015  Vel fortjent !

15 dirigenter har ledet Mysen Mannskor gjennom 116 år

– Martin Sandem 1904 – 1905
– Edvart Gunneng 1905 – 1908

-Daniel Hansen 1908 – 1913 ?
– Olaf Funderud 1913 – 1914
– Daniel Hansen 1915 – 1917
– Johannes Rånås 1917 – 1919
– Erling Bøe 1920 – 1922
– Trygve Brattland 1922 – 1925
– T.A.Vollene 1925 – 1940
– Johannes Gustafsen 1940 – 1943
– Johannes Berg 1943 – 1969
– Peder Nes 1969 – 1984
– Ole Haug 1985
– Else-Rita Thorsen 1985 – 1997
– Arild Bø 1997 – 2007
– Jan-Sverre Stensrud 2007 –

Fra tidligere beretninger ser vi at korets første dirigent måtte gi seg ut på vinteren da det ble for stridt å gå den lange veien fra Tenor skole til Mysen. Korets andre dirigent Edv. Gunneng var lærer ved Thveten skole i Eidsberg. Han måtte gå til Eidsberg stasjon og ta toget derfra til Mysen, deretter sangøvelse til langt på kvelden, overnatting på Mysen og første tog til Eidsberg om morgenen og en frisk mars til Thveten skole. Han hadde ikke betalt for dette og det var kun interessen for sangen som var drivkraften ifølge våre protokoller.