Våre æresmedlemer

Gunnar Lavèn ble utnevnt til æresmedlem

på julebordet den 2/12 -2023.

Han har innehatt flere verv gjennom mange år

og har også vært formann i koret. 2008 – 2011

Æresmedlemskap henger høyt i Mysen Mannskor. Kanskje skyldes det Ordenskapitlet som fanger opp de fleste utmerkelser. Noen er likevel funnet verdige til æresmedlemskap og disse er:  Johannes Grefslie, Harald Østby, Einar Hagen, Hans R.Diskerud, Oddvar Smådal, Rolf Jensegg, Trygve Dahlstrøm,  Lars Hagen, Arne Gundersen, Jan Grefslie og Terje Langnes.         Den siste som tok plass i rekken av æresmedlemmer er Øivind Svendsby. Han har pr i år ( 2020 ) vært med i Mysen Mannskor i hele 44 år.                                     Han har innehatt mange verv og har vært formann i koret to ganger. Han har også vært Mysen mannskors representant i mange forskjellige møter og prosjekter, – og har vanskelig for å si nei til ting, – og har da også sittet i styre å stell i Norges Korforbund Indre Østfold gjennom flere år.

Bildet av Øivind er tatt under overrekkelsen på julebordet 1/12 – 2018.

Våre to siste utnevnte æresmedlemmer Jan Grefslie og Terje Langnes 10.12.2011
Formann Vidar Filtvedt sammen med æresmedlemmene Arne Gundersen og Lars Hagen på julebordet i 2005